Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..148
Macencephalia Forstørrelse af hjernen
machiavellisme subtil, ikke helt anerkendt personlighedsforstyrrelse hvor man groft sagt lader målet hellige midlet
Macromani Storhedsforestilling
MADRS Ratingskala til bestemmels af alvoren af depression
Magisk tænkning Tankegang med forestillinger om urealistiske begivenheder, personlige egenskaber eller evner
Magnans syndrom Psykose under kokainmisbrug, der er livlige synshallucinationer og fornemmelse af krystaller under huden.
Major depression Engelsk betegnelse for svær depression
Major tranquilizers Antipsykotisk virkende mediciner
Makropsi Forvrænget synssans, hvor de sete genstande synes større
Maladaptiv Defekt evne til at respondere på omgivelserne som sådan
Malariabehandling Forladt behandling, hvor syfilitikere fik påført malariasmitte, så feberen kunne brænde syfilis ud.
Malign Ondartet
Malign neuroleptika syndrom Er beskrevet her.
Malign neuroleptikum syndrom Er beskrevet her.
Maligny neuroleptikasyndrom Alvorlig bivirkning til behandling med antipsykotika, omfatter bl.a. feber og nedbrydelse af skeletmuskulaturen
Mane Om morgenen
Mani Er beskrevet her.
Mania fribunda Sværeste variant af den maniske fase, udtalt uro og støj.
Manieret Tilstand præget af overdrevne, aparte og forskruede bevægelser
Maniform Med form som mani
Manipulation Forsøg på styring af andre for at opnå egen gevinst
Manisk Lidende af mani
Mannerismer Gentagne magiske handlinger eller bevægelser
Manual Vejledning
MAO-hæmmer Medicin mod depression (MonoAminOxidase-hæmmer)
Marasme Svækkelse af legeme eller ånd.
Marasmus Stærk svækkelse
Mareridt Drøm med et rædselsvækkende indhold
Marginalisering Isoleret udstødt eller udelukket fra samværet med andre
Marihuana Et af produkterne fra hampeplanten cannabis sativa. Indtages oftest ved rygning
Masochisme Seksuel perversion hvor der opnås seksuel lystfølelse ved påføring af smerte
Massepsykose Er beskrevet her.
Masturbation Onani
Mb. Forkortelse for morbus = sygdom
MBD Minimum Brain Dysfunction, ældre betegnelse for DAMP
MCI forkortelse for Mild Cognitive Impairement = selvoplevet hukommelsebesvær, em svag prediktod for senere demens
MCS Forkortelse for Multi Chemical Sensivity,på dansk duftallergi, er omtalt her.
MDA Variant af ecstasy.
Medbevægelse Neurologisk beskrivelse af et modent nervesystem, hvor eksempel armene har medsving ved alm. gang
Medial I midten
Medicinmisbrug Indtagelse af medicin med lyst, rus eller søvn for øje trods tydeliget opståede skader
Meditation Tænketeknik, hvorved personen kan hensætte sig i en form for trance, og er upåvirkelig for ydre stimuli
Megalomani Storhedsfølelse, fornemmelse af at kunne klare alle problemer
Megaloreksi ikke officiel betegnelse for visse body-builderes volumensyge og besættelse af abnorm stor krop
Melankoli Ældre betergelse for Depression . Depression findes dog også i en melankolsk variant
Melankolsk Trist, nedtrykt anvendes af nogle som en undertype af depression
Menarche Kvindens alder ved første menstruation
Menbran Tynd hinde
Meningeom Svulst udgået fra hjernens bindevæv
Mental alder Psykisk udviklingsalder
Mentalisering Evnen til at fornemme andres psykiske konstitution
Mentalobservation Psykiatrisk vurdering på en sigtet person, om denne anbefales alm. straf eller psykiatrisk særforanstaltning
Mentisme Tvangsforestilling
Mescalin Hallucinogent stof udvundet af den mexicanske Peyote kaktus
Mesencefalon Midthjernen
Metabolisme Stofskifte, fordøjelse, omsætning af medicin
Metadon Syntetisk opioid, der kan anvendes til blokering af stofindtag hos narkomaner eller smertebehandling
Metarepræsentation Beskriver evnen til at visualisere andre personers forbilleder
Metastase Sekundær cancersvulst - dattersvulst.
Meth Amerikansk forkortelse for metamfetamin
Microchephali Underudvikling af hjerne og kranium
Micromani Mindreværdsforestillinger.
Midtlivskrise Normalpsykologisk reaktion ved erkendelsen af, at den første del af livet er passeret
Migræne Anfaldsvis svær, halvsidig hovedpine
Mikrocephali Abnorm underudvikling af hoved og hjernen
Mikropsi Tilstand, vor objekter synes formindsket.
Mikropsykose Kortvarig psykose, ofte kun minutter til timers varighed
Miljøterapi Socialpædagogisk behandling, der tager udspring i hverdagens oplevelser
Mimik Ansigtets udtryk og vekslen i mennem de forskellige udtryk
Mindfulness At være bevidst, at have fuld opmærksomhed i nuet, at undgå at være forudindtaget men har fuld tillid til sin egen viljes kraft.
Minimal brain damage Tidligere betegnelse for DAMP
Minor Tranquilizers Angstdæmpende og beroligende medicin
Minus variant Individ, hvor en eller flere egenskaber eller funktioner er under normalen.
Mirkopsi Sanseforvrængning, hvor tingene opfattes mindre end de reelt er
Misaeopaedi Afsky overfor børn
Misandri Sygelig afsky for mænd.
Misantropi Skyhed overfor sociale omgang
Misbrug Er beskrevet her.
Misidentifikation Vrangforestilling, hvor man tror at omgivende familie og venner i virkeligheden er forklædte forfølgere
Misocani Sygelig modvilje mod nye ideer.
Misogami Sygelig afsky mod at indgå ægteskab.
Misogyni Afsky for kvinder
Misopædi Sygelig afsky mod børn.
Mistroiskhed Afstandtagen, skepsis eller mistænkelighed overfor andres holdninger
Mixed disorder Engelsk udtryk, der dække samtidig optræden af følelsesmæssige forstyrrelser og adfærdsforstyrrelser hos børn
Mixoskopi Seksuel perversitet, opnåelse af tilfredsstillelse ved at overvære andres samlejer.
Mnemisk Hukommelse
MNS Forkortelse for maling neuroleptikum syndrom. Er beskrevet her.
Mobning Gruppevold lige fra drillerier til regulær vold.
Modelpsykose Kunstigt fremkaldt psykotisk tilstand ex. via indgift af narkotika.
Moderbinding Sønnes fastholden af moderens positive rollemodel.
Moderimago Moderbillede sammensat af moderens fremtoning og barnets forestillinger
Modermotiv Driftsinstinkt der bevirker beskyttende og kærlig opførsel overfor børn.
Modforstilling Modargument
Modoverføring Beskriver den oplevelse en terapeut får, når der opleves at patienten giver vedkommende en stærk følelsesmæssig professionel uhensigtsmæssig følelse
Modstand Psykoanalytisk begreb for patientens bevidste eller ubevidste afværgen at der forekommer belastet tankeindhold frem
Mogilali Talebesvær
Molimina Mensktruationssmerter
Molly Slangudtryk for narkostoffet MDMA
Mongolisme Folkelige udtryk for Downs syndrom

Der er 2466 ord i ordbogen.