Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

L.g. Levi gradu - i let grad
Labilitet Ustabilitet, i psykiatrisk regi anvendes det synonymt med affektlabilitet
Labores Anstrængelse
Lagnesi Vellyst
Laing, Ronald Engelsk psykiater, har besæftiget sig med samfundet og familiens betydning i psykiske lidelser
Lakune Betyder egl. et hul, anvendes om huller i hukommelsen
Lalofobi Frygt for at tale evt. grundet stammen
Lalopati Samlebegreb for de forskellige taleforstyrrelser
Lammelse Ophævet kraft
Langtidshukommelse Beskriver evnen til at genkalde sig ældre data (over 3-5 minutter)Nyere data omfatter timer til uger, ældre data fra måneder til år
Lanugo behåring Almindelig behåring hos nyfødte, men ses også ved udtalte anorektikere
Lapsus Fejl
Lassitudo Afslapning, udmattelse
Latah Østasiatisk kulturspecifik reaktion på frygt, mindende om en dissociativ tilstand
Latenstid Man skal tænke længere end vanligt før man kan svare. Er et af symptomerne på depression
Latent Skjult
Lateral Anatomisk udtryk, der beskriver fund til den ene side af midtlinien
Lavtryks hydrocephalus Beskrevet her.
Lægmand Person der ikke er fagmæssigt uddannet
Læsion Beskadigelse
Læspen Udtalefejl grundet defekt styring af tungemusklerne
LBGT Forkorelse for: Lesbian, Bisexual, Gay, Transgender - almindeligvis alt andet en heteroseksuel orientering
Leg Er beskrevet her.
Lege artis Korrekt udført lægekunst
Legitim Lovlig, legal
Lenis Mild
Lennox-Gastaut syndrom Sjælden, men alvorligt variant af epilepsi, debuterer oftest i barndommen
Lepidopterafobi Fobisk angst for sommerfugle
Leptosom Legemstype med slanke lemmer, markeret ansigt, smal krop og lang hals
Lesbisk Kvinde med kønsdrift mod eget køn
Letafledelighed Beskrivelse af nedsat koncentrationsevne og tilstand hvor man ikke er i stand til at skelne mellem betydende og ligegyldige indtryk
Letalitet Dødelighed
Letargi Sløvged eller træghed i tankegangen
Leukoaraiose Abnormitet i den hvide hjernesubstans.
Leutotomi Tidligere anvendt psykokirurgisk indgreb med overskræring af nervebaner i pandelappen, betegnes folkeligt som "Det hvide snit"
Lewy body-demens Er beskrevet her.
Liaison psykiatri Psykiatriens samarbejde med andre speciale til behandling af patienter indlagt på almindelige sengeafdelinger.
Er beskrevet her.
Libidinøs Lystbetonet
Libido Kønsdrift
Limbiske system Del af hjernen, centralt beliggende opstået tidligt i menneskehedens udvikling
Lipofreni Mangelfulde sjælelig dybde
Liquor cerebrospinalis Hjernevæske
Litigiøs paranoia Paranoide forestillinger med vrangforestillinger om overgreb, uretfærdighed og optagethed af at få retfærdighed
Litium Grundstof, der på medicinsk basis kan anvendes til forebyggelse af affektive lidelser
Livskvalitet Meningsfyldt godt liv med fravær af sygdomme og svækkelse og opfyldelse af basale behov
Livslede Manglende livslyst, fornemmelse af manglende lyst til livet som sådan
Lobotomi Overskæring af nervebanerne i hjernens frontallap, forladt behandlingsform
LOCF Statistisk forskningsteknisk udtryk, når en patient stopper før tid i et projekt. Betyder: Last Observation Carried Forward
Logokloni Taletrang som ved stammen, men i stedet for blot begyndelses bogstaver, er der her tale om længere ord eller sætninger
Logomani Sygelig taletrang
Logorré' Ustandselig talestrøm med enten gentagelser eller manglende logisk opbygning
Lokoneurose Neurose og samtidig taledefekt
Lolophobi Frygt for at tale på grund af stammen
Lombroso, Cesare Italiensk psykiater, der kædede intellektuelle evner med sindslidelse
Longitutdinelle undersøgelser Observationer af en befolkningsgruppe over længere tid til belysning af ændringer i dennes sundhed og sygelighed
Loquax Snakkesalig,. meget talende person
LOS Late Onset Schizophrenia
Løftet stemningsleje Hævet stemningsleje med ubekymrethed, lykkefølelse og ubegrundet opstemthed
Løgnedetektor Upålideligt instrument til påvisning af løgne.
LSD Lysergsyrediæthylamid - syntetisk fremstillet hallucinogent stof, der en overgang fandt kontroversiel anvendelse. Anvendes nu kun til misbrug
Ludomani Sygelig spillelidenskab, er beskrevet her.
Lues Latinske betegnelse for syfilis
Luft encephalografi Forældet behandlings eller diagnostisk metode, hvor der anvendtes luftindsprøjtning i rygmarven som kontraststof
Lugthallucinationer Lugtoplevelser uden reelt grundlag
Lumbalpunktur Rygmarvsprøve, der udtages væske fra rygmarvens hulrum til kemisk analyse
Luria, Alexander Russisk neuropsykolog, der udviklede en neurofysiologisk undersøgelsesteknik
Lydassociationer Tankemæssig forbindelse af to forskellige ord, der kun har lyd lighed til fælles
Lygofdi Forkærlighed for skumle og dystre steder
Lykantropi Vrangforstilling om at være blevet en ulv.
Lykkepiller Populær folkelig betegnelse for antidepressive mediciner af SSRI typen
Lykoreksi Ulvehunger
Lysbehandling Fototerapi med kraftigt lys, anvendes ved vinterdepression
Lystprincip Psykoanalytisk begreb for grundlæggende ønske om opnåelse af lyst og fravalg af ulyst

Der er 2466 ord i ordbogen.