Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Udbrændthed Følelses af overbelastning med efterfølgende manglende overskud, overblik og kapacitet
Udifferentieret Uden angivelse af forskelle eller karakteristika
Udifferentieret skizofreni Er beskrevet her.
Udifferentieret tilstand En tilstand, der ikke kan rubriceres, da der er symptomer fra flere forskellige sygdomme
UFM Forkortelse for Uopdragen Forkælet Møgunge. Ofte anvendt slangudtryk til misbiligelse af andres irriterende børn. Oftest anvendt af sure gamle mænd.
Uformede synshallucinationer Synshallucinationer uden afgrænsede former eller farver
Umodenhed Mangelfuld modning af personligheden trods normal begavelse og opvækst
Umyndiggørelse Frakendelse af myndighed og bestemmelsesret for personer over 18 år
Underbevidsthed Psykologisk begreb af tanker, følelser og forestillinger, der ikke er umiddelbart tilgængelig for bevidstheden
Ungdomspsykiatri Gren af psykiatrien der beskæftiger sig med personer mellem ca. 14 og 18 år
Ungdomssløvsind Tidligere betegnelse for skizofreni
Unilateral shockbehandling Elektroshock doseret til den ikke dominante hjernehalvdel
Unipolær En-polet, bruges til at betegne om affektive patienter kun har manier eller depressioner
Upper Engl. narkoslang for stimulerende substans.
Urolagnia Seksuel perversion - urinvejssex
Urstein psykose Er beskrevet her.
Usamlethed Vanskelighed ved at fastholde koncentrationen
Uterlighed Seksuel krænkelse, uden der er tale om samleje
Utilregnelighed Juridisk betegnelse for psykotiske, der ikke kan straffes idet de ikke har været tilregnelige på gerningstidspunktet
Uvirkelighedsfølelse Fornemmelse af at livet er et skuespil, drøm, film eller lignende

Der er 2466 ord i ordbogen.