Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Tabu Forbudt
Tågetilstand Forbigående tilstand med bevidsthedsforstyrrelse, svækket opmærksomhed og kontaktbesvær
Taktil Vedrørende berøringssansen
Taktile hallucinationer Hallucinationer omfattende berøring. Er beskrevet i artiklen om hallucinationer
Taletrang Følelse af uafladeligt at skulle tale
Tankeekko Fornemmelse af rungende tanker
Tankeflugt Hastige frie associationer, så fortællingen ikke giver mening - ses ved mani
Tankeforstyrrelser Forstyrrelse i den logiske tænkning, ses specielt hos skizofreni
Tankefradrag Oplevelse af at ens tanker bliver fjernet
Tankehæmning Langsom tankegang ved depression
Tankehørlighed Opfattelsen af at kunne høre egne og/eller andres tanker, ses specielt hos skizofreni
Tankeinteferens Forstyrrende tanker, der afbryder en tankerække
Tankemylder Vanskelighed ved at samle og kontrollere sine tanker
Tankepåføring Fornemmelse af fremmede tanker der er påført udefra
Tankepres Følelse af overskydende tanker i hovedet som raser af sted
Tankespærring Oplevelse af blokade af tankevirksomhed
Tankespegethed Usammenhængende tankegang med besynderlige eller pludseligt skiftende tankebaner
Tankestop Fornemmelse af at tankegangen pludseligt stopper, ses specielt hos skizofreni
Tanketransmission Følelse af at kunne sende og modtage sine tanker til og fra andre
Tanketvang Fornemmelse af at ens tankegang ikke er ens egen, men påtvungen, ses specielt hos skizofreni
Tanketyveri Fornemmelse af at ens tanker bliver stjålet, ses specielt hos skizofreni
Tankeudspredning Følelse af at ens tanker et frit tilgængelige for andre
Tanoreki Sygelig optagethed af at være solbrun
Tardive dyskinesier Vedvarende bevægelsesforstyrrelser med ufrivillige rytmiske bevægelser ofte omkring munden. Langtidsbivirkning til visse mediciner
Tarv Interesse
Tåspidsgang Tendens til at ville gå på tæer især ved følelsesmæssige påvirkninger
TAT-prøve En psykologisk test
Tavshedspligt Pligt der omfatter flere faggrupper, der ikke må åbenbare, hvad der erfares
Tændstikpiger Slang for afmagrede modeller hvor overarmene ligner tændstikker, idet overledet på overramsknoglen buler ud mod skulderbladet som en tændstik
TCA Forkortelse for "TriCycliske Antidepressiv mediciner
TCI Trancitorisk Cerebral Iskæmi forbigående svigtende blodtilførsel til hjernen.
Teleologi Filosofisk læreretning, der anser naturen for styret af formålsbestemte hensigtsmæssige kræfter
Telepati Synonym for tanketransmission
Temperament Individets konstitutionelle grundstemning
Temporallap Tindingelap, del af hjernen bl.a ansvarlig for sproget
Temporallaps epilepsi Er beskrevet her.
Tenacitet Evne til at bevare koncentrationen så længe, at et sanseindtryk kan fortolkes korrekt
Teori Antagelse om en sammenhæng, der anses for hyppigt forekommende
Terapeut Person, der udøver terapi
Terapeutisk neutralitet Psykoanalytisk begreb, der beskriver terapeutens bestræbelser på at undgå at solidarisere sig med klienterne
Terapeutisk niveau Koncentrationen af et lægemiddel i blodbanen
Terapeutisk vindue Den koncentration af et lægemiddel i blodbanen der er effektiv
Terapi Behandling
Terminologi Fagligt sprog, som denne ordliste
Tertiær lues Syfilis i 3.de stadium
Tetrafobi Fobisk undgåelse af tallet 4. ses oftest i asien
Thalamus Dybtliggende hjerneområde med facon som et æg. Fungerer som relæstation mellem bl.a. hjernebark og sansebanerne
Ticks Små ufrivillige bevægelse såsom blinken eller grimassering
Tics Ufrivillige formålsløse kortvarige bevægelser
Tidlig skade Ikke behandlelig tilknytningsforstyrrelse, der er blevet svært omsorgssvigtet før det 3.de leveår
Tight gab Egentlig engelsk: "Lår gab" populær anorektisk ønske om at have en afstand mellem lårene, når man står med samlede fødder, udtryk for underernæring.
Tilknytning Betegnelse for den emotionelle, følelsesmæssige binding mellem mennesker
Tilpasningsreaktion Overdrevet reaktion på oplevelser, kriser og belastninger
Tilvænning Udvikling af tolerans
Timmer Narkoslang for Temgesic
Toleransudvikling Der skal anvendes stigende doser af alkohol eller stoffer for at opnå ønsket virkning
Tom adfærd Ubestemt, formålsløs adfærd
Torticollis Er beskrevet her.
Total global amnesi Pludseligt indsættende altomfattende hukommelsessvigt
Tourettes syndrom Er beskrevet her.
Toxisk psykose Lidt ældre udtryk for psykose opstået efter indtagelse af medicin, gift eller rusmiddel
Toxofobi Sygelig angst for at blive forgiftet
Toxoplasmose Mikroorganisme, der ved smitte under graviditet kan give mental retardering
Tørdrikke Velkendt alkoholisk slangudtryk fre Anonyme Alkoholikere. Dækker begrebet alkoholisk adfærd uden egentligt alkoholindtag.
Trancetilstand Dissociativ tilstand med forbigående tab af almindelig opmærksomhed og personlighed
Tranquilizers Det engelske udtryk for beroligende medicin
Transaktionsanalyse Psykoterapeutisk teknik, der bygger på analyse af analysantens rolle i familien, på arbejdspladsen etc.
Transitivisme Manglende evne til at skille egne følelser og tanker fra andres, ses specielt hos skizofreni
Transkulturel psykiatri Er beskrevet her.
Transmitter Kemiske signalstoffer der bevirker forbindelse nerveceller imellem.
Transseksualitet Karakteriseres ved et ønske om at have det modsatte køn
Transvestisme Trang til at iføre sig det modsatte køns tøj, uden ønske om permanent at tilhøre det modsatte køn
Traume Skadelig påvirkning
Træghed Langsommelighed, sløvhed og/eller nedsat påvirkelighed
Trætbarhed Udvikling af udmattelse efter fysisk anstrengelse
Trediepersons hørehallucinationer Oplevelse af kommenterende eller diskuterende stemmer
Tremor Rysten
Trepanation Behandling af sygdomme ved hjælp af kranieoperationer (egl. gennemboring)
Tricotillomani Er beskrevet her.
Tricyklisk Betegnelse for en bestemt type medicin virkende mod depression
Trikotillomani Tilskyndelse til at plukke eget hår af
Trisomi Forekomst af tre ens kromosomer, i stedet for to
Troldbinding Tilbøjelighed til fiksering på ellers ubetydelige detaljer i stedet for at se sammenhængen
Trombose Blodprop
Trøstespisning Overdrevet fødeindtag i forbindelse med belastning
Trypofobi Fobisk angst for huller
Tungsindighed Tilstand med triste tanker og depressive træk
Turners syndrom Kromosomforstyrrelse med kun et X-kromosom hos individ, der fremstår som kvinde
Tvangsbehandling Behandling af klient mod dennes udtalte modvilje
Tvangsgråd Grådanfald uden egentlig følelsesmæssig årsag
Tvangshandlinger Gentagelses eller tvangstilskyndelser såsom kontrol af dørlåse eller elektriske kontakter
Tvangsindlæggelse Hvis en psykotisk person optræder til fare for andre eller sig selv, eller hvis sygdommen anses for at kunne mildnes afgørende ved behandling, kan der foretages indlæggelse mod personens vilje
Tvangslatter Latter uden egentlig følelsesmæssig årsag
Tvangsneurose Ældre betegnelse for personlighedsforstyrrelse præget af tvangstanker og tvangshandlinger
Tvangstanker Tilbagevendende ubehagelige tanker, der optræder trods bevidst modstand
Tvangstilbageholdelse Tvangssituation, hvor en psykotisk patient bliver fysisk forhindret i at forlade hospitalet
Tværsnitsundersøgelse Folkeundersøgelse af en population for at bestemme hyppigheden af specifikke træk og sygdomme
Tvillingestudier Arvelighedsundersøgelse hos en- og tveæggede tvillinger
Tvivlesyge Betegnelse for OCD underlidelse med udtalt præg af kontrolleringstrang

Der er 2467 ord i ordbogen.