Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Jactatio Stærk motorisk uro
Jakob-Creutzfelds Synonym for den menneskelige variant af kogalskab
Jalousiforestilling Vrangforestilling om partners utroskab
Jalousifyrrykthed Paranoid sindslidelse med systematiserede forestillinger om partners utroskab
Jalusi Skinsyge - om overdreven optagethed af nære personers indbildte optagethed af andre
Jamais vu Synsindtryk, der forekommer mærkeligt, uvirkeligt
Janet, Pierre Fransk psykiater, der som den første beskrev ubevidste og underbeviste følelser og processer
Jargontale Tale med hovedvægt på jævne dagligdags fraser og floskler
Jaspers, Karl Tysk psykiater, mest kendt for sin psykopatologi
Jeg Psykodynamisk begreb for den del af personligheden, der bestyrer integrationen og samordningen af personligheden mellem omverdenens krav, individets drifter, og dets normer og idealer
JEG-psykologi Synonym til EGO-psykologi.
Jeg'et Psykolanalytisk begreb for den integrerede personlighed
Jegbevidsthed Den umiddelbare følelse og fornemmelse af at være et selvstændigt individ
Jinn Muslimsk kulturelt begreb, der dækker over følelsen af at være besat af en form for ånd. Ses både hos psykisk syge, som hos velfungerende.
Journal Optegnelser om patient
Jung, Carl Schweizisk psykolog og psykiater elev af Freud, er bl.a. kendt for sine arketyper
Junk Narkoslang for hårde stoffer
Junkie Narkoslang for narkoman, oftest stiknarkoman
Juvenil psykose Sindslidelse opstået i barndommen

Der er 2466 ord i ordbogen.