Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..144
Early onset psychosis Tidligere engelse betegnelse for infantil autisme
Ebrietas Beruselse
Echolali Tilstand, hvor patienten gentager, hvad der bliver sagt til vedkommende
Echopraksi Tilstand hvor patienten gentager omgivelsernes bevægelser
Eclampsia alkoholika Kramper udløst af alkohol
Ecomani Alkoholikerens utålelighed i hjemmet og samtidige elskværdighed i samfundet.
Ecstasy Er beskrevet her.
ECT Er beskrevet her.
Edipisme Selvbeskadigelse af øjnene.
EEG Registrering af hjernens elektriske aktivitet
Efebofili en voksen persons seksuelle drifter primært er rettet imod unge i slutningen af puberteten, typisk i alderen ca. 15-19 år.
Effektivitetspsykologi Psykoilogisk skole hvor der betones bedst mulig udnyttelse af de personlige ressourcer.
Egal Lige stor - sammenligning af objekter.
Ego Se under "Jeg’et"
EGO-psykologi Synonym til JEG-psykologi.Psykoanalytisk retning. Koncentrationen ligger på JEG'ets behandling.
Egocentricitet Dominerende træk til kun at se tingene fra ens egen snævre synsvinkel
Egodyston Dårlig koordinering med jeg'et. Tanker, holdninger og adfærd opleves som i modsætning til personlighed
Egodyston seksualorientering Personens seksualorientering opleves som frastødende af personen selv
Egosynton Der er sammenstemninger mellem jeg'et, tanker og adfærd
EHS Elektrisk Hyper Sensibilitet. Nyere tilstand med formodet overfølsomhed overfor elektricitet, radiobølger, stråling fra div. elektrisk udstyr etc. Uafklaret tilstand
Eidetisk billede Forestillingsbillede med usædvanlig godt visuelt indhold og kvalitet
Ejakulatio præcox For tidlig sædafgang
Ejakulatio retarda Forsinket sædafgang
Ejakulation Sædtømning
Ekboms syndrom Paranoid sindslidelse med forestilling om infektion/invasion af parasitter i huden
EKG Elektrokardiografi, elektrisk optegnelse af hjertets elektriske aktivitet
Ekko- Se echo-
Ekkolali Gentagelsessprog, man gentager, hvad man hører. Ses ved flere lidelser
Ekkomimi Efterligning af an andens mimik
Ekkopraksi Ikke funktionel gentagelse af andres handlinger
Ekkosprok Synonym for ekkolali
Ekmnesia Hukommelsestab for nye oplevelser, mens man stadig husker gamle
Eksacerbation Pludselig forværring
Eksaltation Ophidselse
Ekscentrisk Orginal uden at blive outreret, ikke sygeligt
Eksekutivfunktioner Kognitive funktioner, der omfatter planlægning og udførelse af ønsker, såvel som verbale, motoriske og følelsesmæssigt
Ekshibisionisme Seksuel tilfredsstillelse ved at blotte kønsorganerne for andre
Eksistensanalyse Del af psykoanalysen, hvor de konkrete muligheder undersøges.
Eksistensialisme Filosofisk retning med vægt på det frie valg og gyldigheden af personlige oplevelser.
Eksistensiel Filosofisk teori og beskrivelse af, hvad der har med eksistens at gøre
Eksogen Kommende udefra, i modsætning til endogen
Eksorbitant Overdreven
Eksorcisme Uddrivelse af ånder eller dæmoner via religiøs handling
Ekspansive handlinger Manisk symptom med bl.a øget pengeforbrug, øget seksualitet og hensynsløs bilkørsel
Ekspansive hørelseshallucinationer Hørelseshallucinationer med storladent indhold, ses ved mani
Ekspansive vrangforestillinger Fejlopfattelse af egen personlighed og muligheder i overlødig retning, ses ved mani
Ekspansivt stemningsleje Løftet stemningsleje med opstemthed, irritation eller vrede, ses ved mani
Ekspellere Uddrive
Eksperiment Undersøgelse med bestemmelse af enkeltfaktorernes rolle i en sammenhæng.
Eksperimentel metode Psykologisk metode, der baseres sig på forsøg med mennesker og dyr.
Eksplicit Klart og tydeligt.
Eksponering Udsættelse for et stimulus eller smittekilde
Ekspresiv dysfasi Vanskelighed ved verbal formulering
Ekspropriation Beslaglæggelse af personlig ejendom i almenvællets interesse.
Ekstase Salighedstilstand med ophidselse og henrykkelse.
Eksterne hallucinationer Oplevelse af at hallucinationer kommer udefra, således at man hører stemmerne med ørerne og ser synerne med øjnene
Ekstracampin Uden for synsfeltet, anvendes til beskrivelse af fornemmelse af synshallucination, der dog ikke alligevel er synlig
Ekstrapyramidale bivirkninger Bivirkninger der stammer uden for hjernens pyramidebaner, visende sig ved stivhed og rysten. Kan forekomme ved brug af antipsykotika
Ekstrapyramidale symptomer Symptomer der opstår som følge af lidelse udenfor pyramidebanerne. Stivhed, rysten
Ekstrasensorisk perception Perseption uden brug af sanserne. Omfatter forskellige parapsykologiske fænomener
Ekstremitet Arm eller ben
Ekstroversion Udadvendthed, anvendes hvis individet er udadvendt, imødekommende livlig/og eller tillidsfuld
El-Stimulation Synonym for ECT
Elektiv glemsel Hukommelsestab, der kun omfatter dele af hukommelsen især forbundet traumatiske oplevelser
Elektiv mutisme Situationsbestemt stumhed, ses eksempelvis hos børn, der ikke vil tale med fremmede eller i bestemte omgivelser
Elektra konflikt Det af Freuds udviklingsteori, hvor barnet positive følelser er centreret omkring forældreren af modsat køn. Anvendes oftest om kvindens konflikt med faderen
Elektrochock Biologisk behandlingsform, der oftest anvendes til svære depressioner, der ikke har reageret på medicinsk behandling. Foregår under bedøvelse, er skånsom og effektiv
Elektroencefalografi Registrering af hjernens elektriske aktivitet
Elektrokardiogram Registrering af hjertets elektriske aktivitet
Elektrostimulationsbehandling Synonym for elektroshock
Elementpsykologi Ældre retning, der søger at forklare de sammensatte bevidsthedsfunktioner udfra enkle underelementer.
Eleveret stemningsleje Løftet stemningsleje
Emboli Løsrevet blodprop
Embryologi Læren om fostrets udvikling.
emetofobi Fobisk angst for at kaste op
Emotion Følelse, affekt
Emotionalisering Tendens til at reagere følelsesmæssig
Emotionel Følelsesmæssig,
Emotionel inkontinens Følelsesmæssig letpåvirkelighed
Emotionel kontakt Beskriver den normale kontakt med andre mennesker
Emotionel labilitet Følelsesmæssig ustabilitet
Emotionel reaktivitet Den følelsesmæssige reaktion på ydre og indre stmuli
Emotionel respons Den følelsesmæssige reaktion
Emotionel ustabil personlighedsstruktur Specifik forstyrrelse i personlighedsstrukturen, se artikel herom
Emotionelle forstyrrelser Forstyrrelse i den følelsesmæssige opfattelse
Emotionslammelse Forbigående oplevelse af fravære af de normale følelser. Eks ved katastrofer
Emotionsneurose Forladt beskrivelse af neurotisk tilstand forårsaget af voldsomme sindsbevægelser.
Emotivitet Forhøjet følelsesirritabilitet, nemmere at påvirke
Empati Forståelse og indlevelse i en persons problemer, uden at være følelsesmæssigt engageret
Empiri Erfaringsmateriale indhøstet gennem kontrolleret undersøgelse.
Empirisk Erfaringsmæssigt
Empressiomani Pyromani
Encefalitis Hjernebetændelse
Encefalon Hjerne
Encefalopati Nedbrydelse af hjernevæv i bredest tænkelig forstand
Encoprese Mangelfuld kontrol over afføringen trods intakt motorik og sanseapparat
Encountergrupper Gruppeterapi i tilfældigt sammensatte grupper.
Endogen Uden ydre årsag, kommer indefra
Endogen depression Tidligere betegnelse for depression, der kommme uden ydre påviselig årsag
Endogonomorf Depression med melankonske træk

Der er 2466 ord i ordbogen.