Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Narcissisme Er beskrevet her.
Narkoanalyse Forladt psykoterapimetode, hvor patienten i forbindelse med terapien fik indsprøjtet sovemedicin
Narkolepsi Uimodståelig søvntrang i dagtimerne
Narkomani Tidligere betegnelse for narkotikamisbrug
NASH er en forkortelse for: non-alkoholisk steatohepatitis, eller ikke alkohol udløst fedtlever
NCE "Narko Kurare Elektro" forkortelse for elektrochock
Nederen Slang for abstinenser - nedtur
Nedtrykthed Følelsen af tristhed, tungsind, dårligt humør eller fortvivlelse. delsymptom i depressioin
Negative hallucinationer Hallucinatorisk oplevelse af manglende sanseevner ved selektiv udelukkelse af den pågældende sans's funktion
Negative symptomer Tab af tidligere opnåede evner, nedsat social bærekraft
Negativisme Modstand eller afvisning af opfordring
Negging beskriver hvorledes man i en flirt beskriver partnerens negative siden men samtidig accepterer dem
Neglekt Resultat af skade i ikke dominerende hjernehalvdel, resulterende i manglende erkendelse af handikap, sygdom etc.
Nekrofili Lyst til seksuel omgang med lig
Neologisme Ord nydannelse, der dannes nye ord med særegen betydning
Neoplasme Synonym for kræft
Nervesammenbrud Tidligere folkelig anvendelse for svær psykisk lidelse
Nervøs Vedrørende nerverne, anvendes oftest til beskrivelse af forskellige angsttilstande
Neurasteni Øget trætbarhed, nedsat arbejdsevne og nedsat evne til at klare dagligdagen. (Læs mere her)
Neuregulin Specifikt genom, der har betydning for udvikling af skizofreni
Neurofysiologi Læren om nervesystemets fysiologi
Neuroleptika Samlebetegnelse for mediciner, der virker mod psykose
Neurologi Læren om lidelser i nervesystemet
Neuron Nervecelle
Neuropsykiatri Psykiatrisk/neurologisk skole, hvor der fokuseres på de fysiskes dvs. strukturelle forandringer i hjernen og disses sygdomsbilleder
Neuropsykologi Er beskrevet her.
Neurose Tidligere samlebetegnelse for en lang række nervøse symptomer, anvendes fortsat i flæng, selv om den blev opgivet i 1991
Neurosemand Tidligere slangudtryk for en meget tolerant mand, ofte gift med en kvindelig neurotiker
Neurosemiddel Tidligere fællesbetegnelse for beroligende medicin
Neutralisering Et af jeg'ets forsvarsmekanismer
Nihilistisk forestilling Fornemmelse af at kroppen rådner eller er ved at gå i opløsning
NLP Forkortelse for Neuro Lingvistisk Programmering. Psykologisk retning der vægter gode forbilleder højt
Nocebo effekt Psykologisk effekt, hvor patienten uanset hvilken tilbudt behandling vil anse denne for skadelig
Non-compliance Manglende villighed til at gennemføre en behandling
Non-organisk Anvendes i psykiatrien til beskrivelse af lidelser opstået uden skade, forgiftning eller legemlig sygdom
Nonverbal kommunikation Den del af samtaler der hidrører kropssproget
Noradrenalin Neurotransmitter med betydning for stemningslejet
Nosografi Sygdomsbeskrivelse
Nosologi Sygdomslæge
NPH Normaltryks hydrocefalus
NSAID Gigtmedicin
Nymfomani Er beskrevet her.
Nyorienteringsfasen Sidste fase i en krise hvor man orienterer sig på ny
Nystagmus Ufrivillige rykvise øjenbevægelser, oftest i det vandrette plan

Der er 2467 ord i ordbogen.