Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Objekt Psykoanalytisk betegnelse for målet for en drift
Objekt relations teori Psykologisk teoretisk retning, hvor man søger at forklare de tidligste personer i et barn indbygges i personligheden, og bidrager til dennes udformning
Objektiv Den del af en undersøgelse, som stammer fra behandlerens undersøgelse
Objekttab Psykoanalytisk begreb, dette omhandler tabet at et væsentlig livsindhold
Observand Den, der bliver observeret
Observation Iagttagelse
Obsession Tvangstanker, ide’er og forestillinger på ikke psykotisk basis
Obssesiv Præget af tvangstanker
Occipitallap Hjernens baglap, bl.a ansvarlig for synssansen
OCD Er beskrevet her.
ODD Forkortelse for opositionel adfærdsforstyrrelse
Odysseus syndrom En ikke sygelig tilstand, hvor klienten bliver fanget i et tiltagende net af nyttesløse overflødige undersøgelse på basis af en eller flere patologiske værdier af et undersøgelsessæt. De patologiske værdier er her ikke et udteryk for en egentlig lidelse, men for den naturlige variabilitet og spredning af undersøgelsesresueltater. Her dog medførende talrige flere overflødige undersøgelser.
Oedipus-komplekset Se under Ødipus
Okulogyre kriser Anfald af krampagtig øjendrejning opad, ses bl.a. ved behandling med ældre antipsykotika
Olfaktorisk hallucination Sanseforvrængning på lugtesansen
Oligofreni Er beskrevet her.
Oligomimi Nedsat ansigtsmimik
Omnipotens Storhedsfølelse, fornemmelse af at kunne klare alle problemer
Omsorgssvigt Er beskrevet her.
Omstændighed Tendens til aktioner med overdreven grundighed, unødvendigt bredt og langsommeligt
Omvending Ændring af en forsvarsmekanisme til en anden
Onani Seksuel selvtilfredsstillelse
Oneiroid Drømmeagtig tilstand
Oniomani Fagudtryk, der beskriver indkøbs mani, på engelsk "Shopaholic"
Onomatolali Tvangsmæssig gentagelse af ord eller remser
Operant betingning Adfærdsterapeutisk teknik, hvor ønsket adfærd belønnes men uønsket straffes
Opfattelsesevne Evne til at forstå og bearbejde sanseindtryk
Opiater Er beskrevet her.
Opioider Fællesbetegnelse for de medicinske præparater, der er udviklet på basis af opium
Opistotonus Voldsom krampagtig bagoverbøjning af kroppen
Opositionel adfærdsforstyrrelse Børnepsykiatrisk lidelse med udtalt trods og lydighedsnægtelse.
Opstemthed Løftet stemningsleje
Oral Mund, via munden
Orale fase Del af Freuds udviklingsteori, hvor barnet følelser er centreret omkring munden
Ordblindhed Manglende læseevne
Orddøvhed Manglende evne til at forstå den almindelige tale
Ordsalat Fuldstændig usammenhængende talestrøm
Orgasme Seksuel udløsning
Orientering Erkendelse af tid, sted og egne data
Orthoreksia nervosa Er beskrevet her
Ortoreksi Er beskrevet her
Outreret Overdrevet, aparte
Overføring Beskriver den måde vi ubevidst bedømmer andre, med associationer til udseende, kropssprog, talemåde eller generelle fremtoning.
Overgangsobjekt Betegnelsen for de første objekter, der gradvist erstatter moderen
Overjeg Sørger for at tilpasse Id’et til normer for ret og uret, godt og ondt, belønning og straf
Overkompensation Psykoanalytisk begreb, hvor analysanten søger at kompensere for imaginære mangler
Overlødig ide' Idékompleks som personen tillægger voldsom betydning og evt. engagerer sig hæmningsløst i

Der er 2466 ord i ordbogen.