Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

GABA Forkortelse for gammaaminosmørsyre, et af hjernens kemiske signalstoffer. Har betydning for afslapning
GAD Forkortelse for Generalized Anxierty Disorder - generaliseret angst
Galeantropi Psykotisk forestilling om at være en kat.
Galebevægelsen En patientforening
Gallo Bevægelse, der arbejder på at sikre psykiatribrugere en meningsfuld tilværelse
Galoperende paralyse Hurtigt fremskridende form af dementia paralytika.
Gamet Kønscelle, fællesbetegnelse for både hanlige og hunlige.
Gamma-hydroxy-butyrat Kemisk strukturgformel for:Er beskrevet fantasy.
Gammaaminosmørsyre Den kemiske formel for GABA
Ganglie Nervecellehob
Gangliecelle nervecelle
Ganja Cannabis
Ganser psykose her.
Gansersyndrom Psykose præget af bevidsthedsforstyrrelser
Gay Engelsk/amerikansk slangudtryk for homoseksuel mand
Geistekrank Det tyske begreb for sindslidelse
Gemelli Tvilling
Gen Del af arvematerialet, der koder for een information
Gender Det engelske videnskabelige udtryk for køn
Generalisation Almindeliggørelse, gennemsnitligt.
Generaliseret angst Vedvarende angsttilstand mindst på 6 måneder med anspændthed, bekymringer uro og fri angst, er beskrevet her.
Generel parese Ældre udtryk for et af de sene stadier af syfilis
Genetik Arvelighedslære
Genital- Hørende til kønsorganerne
Genitale fase Det af Freuds udviklingsteori, hvor barnet følelser er centreret omkring kønsdelene
Genkaldelse, umiddelbar Del af hukommelsen der spænder over de første 1-2 minutter efter stimulus
Genotype Arveanlæggenes konstitution, se fænotype
Genstandsbevidsthed Indbegrebet af personens verdensopfattelse, del af personlighedens grundstruktur
Gentagelsestvang Ubevidst mekanisme, hvor en person gentagne gange bringer sig i samme uheldige omstændigheder.
Genuin Ægte
Geopsykologi Psykologisk retning der betoner virkningen af de klimatiske og geografiske omgivelser.
Geriater Speciallæge i ældres sygdomme.
Geriatri Læren om sygdomme hos ældre mennesker
Gerontofile Seksualdrift mod ældre.
Gerontologi Videnskaben om alderdom og aldring.
Gerontopsykiatri Er beskrevet her.
Gerstmanns Syndrom Neurologisk lidelse efter beskadigelse af et specifikt center kommer der forvirring mellem højre venstre, manglende regne- læse- skrive- og talefærdigheder
Geschwind syndrom Er beskrevet her.
Gestaltpsykologi Psykologisk skole, der betoner betydningen af helhedsdannelser som det væsentlige i bevidstheden
Gestaltterapi Terapeutisk retning der har udspring i gestaltpsykologien
Gestikulere Understregning af talen med beskrivende bevægelser oftest arme og hænder
GHB Forkortelse for Gamma-hydroxy butyrat, og så kaldet fantasy.
Giftfrygt Betegnelse for vrangforestillinger, hvor man undgår fødemidler eler drikkevarer, idet man er overbevist om at de er forgiftet
Gille de la Tourette's syndrom Er beskrevet her.
Girl Narkoslang for kokain
Gjessings syndrom Kataton adfærd hos skizofrene med ladsagende svingninger i kvælstofbalancen grundet dårlig fødeindtag.
Glass Narkoslang for methylamfetamin - metg. Sandsynligivs en hentydning, at det kan ryges i glaspiber.
Glædesløshed Kardinalsymptom for depression. Aktiviteter, handlinger og initiativer, der almindeligvis er meningsfyldte mister betydning
Glia Støttevæv i nervesystemet.
Gliobastom Ondartet nervecellesvulst udgået fra støttevævet.
Gliom Hjernesvulst, uspecifik.
Gliosarkom Ondartet svulst i nervestøttevæv.
Gliose Tilstand med øget mængde af hjernens støttevæv.
Globulusfornemmelse Fornemmelse af klump i haæsen ved nervøse lidelser
Globus hysterikus Klump i halsen i forbindelse med sjælelig oprør.
Glossolali Gentagne uforståelige gentagelser af ord og sætninger.
Glukose Sukkerstof
Gnadentot Tysk: nådesdød, Nazistisk betegnelse for det betimelige i at aflive psykiske afvigere.
Gnose Erkendelse, funktionen hvorved forskellige sanses synkroniseres til et hele
Godots syndrom Beskriver den dementes evige spørgsmål, uden at kunne reflektere over svaret
Goldwater rule Etisk kodeks til teraperuter om ikke at stille dignoser på personer de ikke har haft i behandling.
Gonade Kønskirtel
Grådlabilitet Tendens til at græde uden grund eller ved selv minimale bekymringer. Kan ligeledes være medicinbivirkning
Grådtendens Tilbagevendende grådanfald
Grafore Nedskrivning af meningsløse ord og sætninger.
Granatshock Tidligere betegnelse for PTSD.
Grand mal-epilepsi Epileptisk lidelse med universelle kramper ledsaget af bevidstløshed og ofte tungebid og ufrivillig vandladning og afføring
Grandiositet Urealistiske høje tanker om egen formåen eller evner
Gratifikation Behovstilfredsstillelse.
Graviditas spuria Indbildt graviditet.
Gravis Alvorlig
Grænsepsykose Ældre udtryk for emotionel ustabil personlighedsstruktur
Griffiths udviklingstest Psykologisk test til bedømmelse af børns udvikling
Grimasseren Forvreden og forvrænget ansigtsmimik uden relation til følelse
grooming Den pædofiles adfærd i opbyggelse af tillid til sit offer
Groovy Narkoslang for velbefindende.
Grublesyge Tidligere neurotisk betegnelse for idelige grublerier over bagateller.
Grundstemning Gennemgribende følelsesmæssige tilstand
Gruppeanalyse Gruppeterapiform inspireret af psykoanalysen.
Gruppedynamik Beskriver de emotionelle relationer i en gruppeterapeutisk sammenhæng de enkelte gruppemedlemmer og terapeuten imellem
Gruppematrix Gruppeterapeutisk specialudtryk, der beskriver gruppens totale relationer
Gruppenorm Uskreven fælles holdning eller lov i en gruppe.
Gruppeterapi Behandlingsform af psykoterapeutisk tilsnit, hvor flere behandles samtidig i en gruppe
Guinea pig Engelsk: marssvin, forsøgsdyr.
Gul tvang Slangudtryk for en tvangsindlæggelse fortaget på behandlingskriteriet, idet indlæggelsesformularen er trykt på gult papir
Gustatoriske hallucinationer Smagsmæssige hallucinationer
Guttural Betegngelse for strubelyds klangfarve af stemmen.
Gymnofobi Sygelig frygt for at se et nøgent legeme
Gyrus Hjernevinding
Gyrus angularis Hjernevinding mellem tindinge- og isselap. Har betydning for læseevnen.

Der er 2466 ord i ordbogen.