Ordbog over psykologiske og psykiatriske fagudtryk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Navigér: 0..100 | 100..200 | 200..300 | 300..376
Aftenlysning Når man efter en dårlig dag får det bedre hen på aftenen, er et af de depressive symptomer
Afværgetænkning Særlig tænkemåde, der ofte ses hos skizofrene. Angstprovokerende tanker skiftet ud med andet tankeindhold
Agacement Irritabilitet
Agens Virksomt middel
Aggravation Mere eller mindre bevidst overdrivelse i beskrivelse af sygdom eller symptom
Aggression Vrede, kan være udadrettet mod andre, eller mod en selv
Aggressionshæmning Fjernelse af aggression ved undertrykkelse af følelsen
Aggressivitet Tilbøjelighed til at udtrykke aggressioner som vrede, fjendtlighed og vold
Agil Hurtig, adræt
Agitation Opstemthed, rastløshed
Agiteret depression Depression med samtidig uro og rastløshed
Agnosi Svigtende identifikation af genstande, trods intakt sanseapparat
Agonist Farmakologisk betegnelse for lægemiddel, der stimulerer en biologisk reaktion
Agorafobi Angst for at færdes på åbne pladser eller i større menneskemængder
Agrafi Nedsat eller ophævet evne til at udtrykke sig på skrift
Agrammatisme Sprogforstyrrelse så man ikke kan danne grammatisk korrekte sætninger
Agraphobia Angst for at blive begramset
Agrypni Søvnløshed
Aha-oplevelse Oplevelsen af pludseligt at have gennemskuet en kompleks situation
Aichmophobia Sygelig angst for spidse genstande
AIDS Forkortelse for Acquired Immune Deficiensy Syndrome
Aikmofobi Frygt for spidse genstande
Ainthworth's Strange Situations test Struktureret undersøgelse af børns tilknytning til moderen
Akalkuli Tab af evnen til at regne
Akatafasi Skizofrent undersymptom med mangelfuldt udtalte tanker og forkert ordvalg
Akatalepsi Tidligere synonym for demens
Akatamatesi Tab af evne til at forstå, tale og skrift
Akatisi Rastløshed opståen som følge af bivirkninger til neuroleptika
Akedi Livstræthed
Akinesi Manglende evne til at udføre viljebestemte bevægelser
Akkomodation Tilpasningsevne
Akme Højdepunkt
Akoasme Hørehallucination uden ord eks. susen, støj eller larm
Akori Umættelighed
Akrisi Nedsat dømmekraft
Akrofobi Angst for højder
Akromani Usædvanlig voldsom manisk tilstand
Akromatisme Total farveblindhed
Akrupsi Delvis farveblindhed
Aksiom Præmis, der uden at være bevist, danner grundlag for en teori
Aktinoterapi Behandling med radioaktiv- eller røntgenstråler
Aktion Handling
Aktivator Ældre betegnelse for antidepressiv medicin
Aktiverings syndrom ikke helt kendt bivirkning til overdosering af antidepresive medicin, se under: Depression
Aktivitet Handling
Aktivt ordforråd Det antal ord som en person selv behersker i tale og skrift
Aktualangst Pludselig opstået angstanfald
Aktualneurose Forladt betegnelse for en hurtigt udviklet neurose efter traume
Akulali Meningsløs tale
Akulturationsvanskeligheder Tilpasningsvanskeligheder i forbindelse med miljøskift.
Akut Pludseligt opstået eller forværret
Akut belastningsreaktion Akut forbigående tilstand, der udvikles efter oplevelser af katastrofekarakter.
Akut delir Pludseligt opstået delir, potentielt livsfarligt
Akut dystoni Akut opståede voldsomme muskelspændinger, ofte med kæbekramper og øjendrejninger, kan ses som bivirkning til behandling med neuroleptika
Akut eksogen reaktionstype Ældre betegnelse for akut opstået sindslidelse på organisk grundlag.
Akut intoksikation Forgiftningstilstand med hurtigvirkende psykoaktivt stof
Akut organisk psykosyndrom De pludselige symptomer, der ses ved en pludselig beskadigelse af hjernen
Akut paranoid sindslidelse Akut forbigående psykotisk tilstand præget af forfølgelsesforestillinger, vrangforestillinger og hallucinationer
Akut polymorf sindslidelse Forbigående sindslidelse hvor der psykotiske indhold veksler fra time til time
Akut polymorf skizofreniform sindslidelse Forbigående sindslidelse for grundsymptomerne ligner skizofreni
Akutte og forbigående sindslidelser Gruppe af sindslidelser, der er opstået uden misbrug og som spontant forsvinder indenfor en måned
Alali Sprogforstyrrelse med udtalevanskeligheder
Alarm Reaction Engelsk udtryk for katastrofereaktion
Alderisme Fordomme mod ældre og alderdom
Alderskorrektion Statistisk korrektion for alderens indflydelse på sygdomsudvikling og sværhedsgrad
Aldosteron Binyrebarkhormon med betydning for væskebalancen
Aldring At ældes og blive gammel (Det er skidetræls)
Aleksi Tab af læsefærdigheder
Aleksitymi Manglende evne til at beskrive sine følelser
Alert Vågen, kvik
Alexi Aleksi
Alfarytme Bestemt hjernerytme med frekvens på 8-12 hz.
Algofobi Overdreven frygt for smerte
Alhoholdependens Synnonym for alkoholafhængighed
Alkohol-antabusreaktion Reaktion med rødme, hjertebanken, åndenød, kvalme eller opkastning ved samtidig indtag af alkohol og antabus
Alkoholabstinenstilstand Abstinenstilstand efter endt brug af alkohol
Alkoholdelig Delirium opstået af alkoholabstinenser
Alkoholdemens Demenstilstand forårsaget af indtag af alkohol
Alkoholdependens Alkoholafhængighed.
Alkoholforrykthed Psykotisk tilstand udløst af alkohol
Alkoholhallucinose Hallucinationer udløst af alkohol
Alkoholisme I almindeligt sprogbrug: drikfældighed
Alkoholmisbrug Er beskrevet her.
Alkoholoverforbrug Drenge: drik mindre end 21 genstande pr uge, Piger: mindre end 14. Yderligere forbrug udløser ovenstående diagnose
Alkoholrådgivning Rådgivningsvirksomhed til mennesker med for stort alkoholindtag
Alkoholsyndrom Synonym med: føtalt alkoholsyndrom
Alkoholtolerans Tilvænning af rusvirkning af alkohol, således at der skal indtages større mængde før given effekt indtræder
alkolog terapeut slang for en, der behandler alkoholikere
Allolali Fejlsnakken, ses ved skizofreni
Alloplastisk Beskrivelse af udadreagerende handlinger, anvendes til beskrivelse af personlighedsforstyrrede
Allopsykisk orienteret Dækker viden om omgivelserne, eller om man er orienteret i tid sted og lokalisation
Allopsykose Psykose med tab af orienteringsevnen
Alogi Manglende tale, trods man fortsat har talens brug, ses ved skizofreni
ALS Forkortelse for: Amyotrop Lateral Sklerose
Alter ego Et andet jeg
Alteration Forandring
Alternative terapiformer Ikke officielt anerkendte eller betalte terapier, eks. primalterapi, rebirthingyoga, healing og meditation.
Alternerende personlighed Personlighedsspaltning
Altruisme Uegennyttig uselvisk og ikke egoistisk optræden
Alyosmi Luftehallucination med oplevelse af underlig lugt

Der er 2467 ord i ordbogen.